Kody podatkowe w UK

Kod podatkowy (tax code), to ustalany przez urząd podatkowy kod, na podstawie którego pracodawca oblicza należny podatek dochodowy. Składa się z liczby i zazwyczaj jednej... czytaj

Kalkulator zwrotu podatku dochodowego

Wielu naszych rodaków zaczynając przygodę w Wielkiej Brytanii, jest uprawnionych do zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego.... czytaj

Podatek dochodowy w Wielkiej Brytanii

W Wielkiej Brytanii podobnie jak w Polsce podatek dochodowy od osób fizycznych jest podatkiem progresywnym. Podatki obliczane... czytaj